• Informatii publice
  • Manual de prim ajutor
Publicat in data de 28.01.2010

PROIECT DE MANAGEMENT


Raport de activitate pentru perioada

A   ANALIZA DE SITUATIE

A1 Descrierea situatiei actuale a Serviciului de Ambulanta Judetean Maramures

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş este un serviciu public de importanta startegica, cu personalitate juridica aflat în coordonarea departamentului de specialitate din M.S. şi a D.S.P. care asigura un flux continuu asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş a luat fiinta la data de 1 iunie 1995, prin Dispozitia nr. 127 din 26.05.1995 a Directiei de Sănătate Publice Maramures, care a fost emisa avand la baza prevederile H.G. nr. 176 din 1995.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş are statia centrala în resedinta de judet Baia Mare, precum şi cinci substatii dispersate pe intreg teritoriul judetului.

A2 Caracteristici relevante ale populatiei deservite şi caracteristici geografice ale zonei.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş asigura asistenta medicala de urgenta pentru o populatie de aproximativ 533.000 de locuitori, raspanditi pe o suprafata de 6.304 kilometri patrati, rezultand o densitate de aproximativ 84,5 locuitori pa kilometru patrat. Din totalul locuitorilor judetului 62% locuiesc în mediul urban şi 38% în cel rural.
Structura pe grupe de varsta se prezinta astfel:
sageata0-14 ani - 16,8%
sageata15-59 ani - 65,5%
sageatapeste 60 ani - 17,7%
procente care indica, astfel o tendinta de imbatranire a populatiei.

Din punct de vedere geografic judetul este situat intr-o zona de deal şi de munte, fiind impartit în doua de lantul muntos Gutai, prin aceasta existand doua zone distincte - zona de sud, unde se afla şi resedinta de judet şi zona de nord, de unde se ajunge în resedinta de judet prin traversarea lantului muntos prin pasul Gutai.

Judetul Maramures dispune de un mare potential de dezvoltare socio-economic dispunand de numeroase resurse naturale şi umane. Marea varietate a formelor de relief, pastarea traditiilor culturale şi istorice, mai ales în zona de nord a judetului permite dezvoltarea continua a potentialului turistic.

Activitatile industriale de baza în judet au fost în permanenta mineritul, prelucrarea metalelor neferoase, exploatarea şi prelucrarea lemnului, activitati generatoare de boli cronice cu mare potential de acutizare prin specificul lor şi prin poluarea atmosferica pe care o produc. Bolile profesionale (silicoza, saturnismul), precum şi accidentele de munca au constituit intotdeauna o probleme în judetul nostru.

Prin configuratia geografica şi existenta a numeroase unitati miniere, în mare parte dezafectate, în prezent s-au produs şi exista riscul producerii de inundatii, alunecari de teren, iar iarna inzapeziri şi avalanse.

În ceea ce priveste morbiditatea predomina bolile cardio-vasculare, respiratorii, metabolice, precum şi neoplaziile la varste din ce în ce mai tinere, media de viata fiind sub media la nivel national.

În aceste conditii serviciile prestate de unitate sunt foarte solicitate, aceasta presupunand asigurarea în permanenta cu personal medical corespunzator şi mijloace de transport care sa poata acoperi solicitarile pe interg teritoriul judetului.

A3 Structura Serviciului de Ambulanta Judetean Maramures

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş dispune de Statia centrala Baia-mare şi de un numar de cinci substatii amplasate în orasele: Sighetu-Marmatiei, Viseu de Sus, Borsa, Targu-lapus şi Somcuta-Mare.

Din punct de vedere structural SAJ Maramures are doua compartimente distincte:
sageatacompartimentul de asistenta medicala de urgenta şi transport medical asistat, compartiment prioritar pentru unitatea noastra, care asigura asistarea pacientilor la locul accidentului sau al imbolnavirii şi transportul acestora dupa caz la o unitate spitaliceasca, precum şi transferul interclinic al bolnavului critic conform protocoalelor în vigoare.
sageatacompartimentul de asistenta medicala de urgenta la domiciliu şi transport sanitar neasistat în cadrul caruia se acorda consultatii la domiciliu pacientilor care nu necesita neaparat transportul la o unitate spitaliceasca, precum şi transportul bolnavilor care nu necesita asistenta medicala pe timpul transportului (transportul bolnavilor dializati, transfer interspitalicesc, transportul bolnavilor nedeplasabili la domiciliu, la recuperare, pentru consult de specialitate, transportul medicului pentru constatarea decesului, etc.).

Alte compartimente existente necesare functionarii SAJ:
sageatacompartimentul resurse umane;
sageatacompartimentul financiar-contabil;
sageatacompartimentul statistica şi informatica;
sageatacompartimentul tehnic;
sageatacompartimentul administrativ-aprovizionare;
sageatacompartimentul de legislativ-contencios - avand în structura un jurist consultant.

Serviciul de Ambulanta este evaluat şi acreditat de CNASB.

A4 Resurse umane

Conform Statului de functii aprobat de Autoritatea de Sănătate Publica Maramures, în cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Maramures îşi desfasoara activitatea un numar de 260 salariati, dupa cum urmeaza:
sageataMedici - 12;
sageataAsistenti medicali - 80;
sageataAmbulantieri - 134;
sageataOperatori-registratori - 6;
sageataIngrijitoare - 5;
sageataConducere - 5;
sageataTESA - 15;
sageataMuncitori - 9.